Hoppa till sidans innehåll
Foto: Joel Marklund

Administrationsverktyget IdrottOnline


Genom att utnyttja de funktioner som finns i det administrativa verktyget i IdrottOnline skapar föreningen säkra och snabba rutiner för den egna administrationen.  

Medlemsregister
Uppgifter till medlemsregistret importeras enkelt från till exempel ett excelark och kan lika enkelt exporteras från registret på samma sätt. Ur medlemsregistret är det också lätt att ta fram e-postlistor och skriva ut adressetiketter. Adresserna uppdateras regelbundet via samkörning med SPAR-registret som har folkbokföringsadresserna.

Tävlingsadminstrativt system
SF har möjligheten att integrera sitt tävlingssystem med IdrottOnline, vilket förenklar och förbättrar anmälan, serie- och resultatredovisning.

LOK-stödsredovisning
All hantering av lokalt aktivitetsstöd sker digitalt via IdrottOnline. Med allt inlagt i systemet kan en tränare  sedan via sin mobil registrera de som är närvarande vid en träning och på så vis slippa sitta och sammanställa alla närvarokort vid redovisningsperiodens slut. 

Licensmodul
För de idrotter där licenser används finns en licensmodul som gör det enkelt att hantera både person- och laglicenser.

Ekonomi/bokföring
Swedbank och Speedledger erbjuder möjligheten till E-bokföring inom IdrottOnline. Genom E-bokföringen har föreningen möjlighet att föra över medlemmarna från medlemsregistret och få tillbaka information om vilka medlemmar som har betalat sina medlemsavgifter.

Årsrapport
Via IdrottOnline kan föreningen enkelt skicka in årsrapporten till sitt SF.

Utbildningsmodul
Här kan föreningen göra anmälningar till kurser och utbildningar hos SF och SDF samt att redovisa egna utbildningar direkt till SISU Idrottsutbildarna.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 20:09

Postadress:
IdrottOnline Klubb
Box 11016
10061 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: support@idrottonline...